lasīsim dzejiņas
->>

i e g r i e z   d z e j a s   r a t u

bērni lasa
Bērnu grāmatas ilustrācija

Ieraksts ar mikrofonu nav iespējams, izmanto augšuplādes iespēju!

Autors: Linards Laicens

Krāce

A A A

Sssi, sssi —
Putu pītes sīc.
Viegls viļņa šūpulīt's
Šūpojoties — burbulīt's.

Sssi, sssi —
Putu pītes sīc.
Sila zilais vizbulīt's
Strauta straumei līgo līdz.

Sssi, sssi —
Putu pītes sīc.
Baltiem rakstiem izrakstīts
Spodri melnais dzelmes zīds.

Sssi, sssi, sssi, sssi —
Putu pītes sīkstot sīc.
Vidū rakstu ieguldīts
Saules zelta kamolīt's,
Saules zelta kamolīt's!

Novērtē ierakstus!

LasiSkali
daniela
ANASTASIJA
Austra
tfilnhijft