lasīsim dzejiņas
->>

i e g r i e z   d z e j a s   r a t u

bērni lasa
Bērnu grāmatas ilustrācija

Recording with a microphone is not possible, use the upload option!

Author: Vilis Plūdons

Kas mīļš man

A A A

Man mīļš ir jaunlapojošs bērzu mežs,
Kas brīnišķu smaržu visapkārt dveš.

Man mīļas ir smildziņas brūnganās,
Kas skumji stāv smilšainās atmatās.

Man mīļš ir vientuļais mākonīt’s,
Kas tālumā aizpeld, rāma vējiņa dzīts.

Man mīļa ir migla, ko vakars kluss auž,
Kurā mēnestiņš spožs baltas lilijas sprauž.

Man mīļš ir strautiņš, zem sniega kas urdz,
Un putniņš, no zara uz zaru kas spurdz.

Un zālīte pirmā, iz zemes kas lien,
Un dzērves, kas šurpu vai projām skrien.

Viss, viss tas kopš bērnības mīļš man un jauks;
Tam visam, tam visam es palikšu draugs.

Rate readings!

GidonsGrinbergs
vadims
sintija
lasma
LasiSkali

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.