lasīsim dzejiņas
->>

i e g r i e z   d z e j a s   r a t u

bērni lasa
Bērnu grāmatas ilustrācija

Recording with a microphone is not possible, use the upload option!

Author: Linards Laicens

Krāce

A A A

Sssi, sssi —
Putu pītes sīc.
Viegls viļņa šūpulīt's
Šūpojoties — burbulīt's.

Sssi, sssi —
Putu pītes sīc.
Sila zilais vizbulīt's
Strauta straumei līgo līdz.

Sssi, sssi —
Putu pītes sīc.
Baltiem rakstiem izrakstīts
Spodri melnais dzelmes zīds.

Sssi, sssi, sssi, sssi —
Putu pītes sīkstot sīc.
Vidū rakstu ieguldīts
Saules zelta kamolīt's,
Saules zelta kamolīt's!

Rate readings!

ingars
greta

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.