lasīsim dzejiņas
->>

i e g r i e z   d z e j a s   r a t u

bērni lasa
Bērnu grāmatas ilustrācija

Ieraksts ar mikrofonu nav iespējams, izmanto augšuplādes iespēju!

Autors: Auseklis

Uz skolu!

A A A

Dar' man, tēvis, pastaliņas,
Pērc man staltu cepurīt',
Šuj man svārkus, māmuliņa,
Skolā ieti man gribas!

Pieloc', māsiņ, skolas somu
Bagātiem gabaliem,
Vidū maizes riecientiņu,
Apkārt dziesmas, pasakas.

Bāliņ, še tev gana taure,
Tautas dziesmu vācele,
Eji turp, kur Meža māte
Lakstīgalai dziesmas māc'!

Man jāieti skoliņāi
Gudras ziņas iekrāties,
Pieaugt tautas mīlestībā,
Īstā gara gudrībā.

Lielis tapšu, tad es būšu
Tautas zemes arājiņš,
Tālas jūras braucējiņš,
Kara zirgu jājējiņš.

Hinda kande!

ralfs
SandraZake
elina
Elizabete
agita

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.